วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

อนาคตธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 99 ปี ด้วยความเชื่อมั่นของธนาคารกลางประเทศเวียดนาม 
    
           ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารกลางแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มอบใบอนุญาตดำเนินกิจการธนาคารอายุ 99 ปี ภายหลังจากใบอนุญาตล่าสุดที่มีอายุ 20 ปี ครบอายุในปีนี้ ด้วยระยะเวลามากกว่า 50 ปี ที่เปิดให้บริการในประเทศเวียดนาม สามารถสะท้อนความมั่นคงแข็งแกร่ง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การเงินการธนาคารในเวียดนาม พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี

       นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมอบใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารในเวียดนามอายุ 99 ปี นับเป็นธนาคารต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลายาวนานสูงสุด ต่อเนื่อง จากใบอนุญาตฉบับก่อนหน้านี้ที่มีอายุ 20 ปี ที่ครบอายุในปี
พ.ศ.2555 นี้ ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพทั้ง 2 สาขาในประเทศเวียดนาม ได้แก่สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ และสาขาฮานอย สามารถให้บริการลูกค้าภายใต้ใบอนุญาตฉบับดังกล่าวได้ถึงปีพ.ศ.2654

       "การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารที่มีอายุ 99 ปี ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีต่อการเปิดให้บริการของธนาคารในช่วงที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในประเทศเวียดนาม ธนาคารกรุงเทพได้รับการยอมรับตลอดจนความไว้วางใจจากประชาชนและทางการเป็นอย่างดี อีกทั้งธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มอบรางวัลเกียรติคุณ (Certificate of Merit) ให้กับธนาคารกรุงเทพ "เพื่อยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นและผู้นำด้านการธนาคาร" ในปีพ.ศ.2551-2553"

นายไชยฤทธิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับในประเทศเวียดนาม ธนาคารกรุงเทพได้เริ่มเปิดให้บริการสาขาไซง่อนในปีพ.ศ.2504 ก่อนหยุดให้บริการเนื่องจากภาวะสงครามในปีพ.ศ.2518 ภายหลังสงครามสิ้นสุดธนาคารกรุงเทพถือเป็นธนาคารต่างประเทศแห่งแรกที่สามารถกลับไปเปิดให้บริการที่สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพ.ศ.2535 และสาขาฮานอย ในปีพ.ศ.2537 ปัจจุบันมีนายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป สาขาประเทศเวียดนาม รับผิดชอบคอยดูแลและให้บริการ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่ง ความรู้ความเข้าใจ เครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ทำให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งลูกค้าชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม ลูกค้าชาวเวียดนาม และนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการใช้โอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ขยายกิจการสู่เวียดนาม ซึ่งธนาคารมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าในเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่น และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่ลูกค้าได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว

       "การขยายเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ นับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของธนาคาร ที่มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 26 แห่ง ใน 13 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งในรูปแบบที่เป็นสาขาของธนาคาร หรือธนาคารท้องถิ่นในประเทศ รวมไปถึงสำนักงาน
ผู้แทน ด้วยเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางและมั่นคงนี้ทำให้ธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของภูมิภาค
ที่มีความพร้อมสูงสุด สำหรับรองรับการหลอมรวมกันทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนใน

อนาคต"-------------------------------------------------------------------------------------------


แบงก์กรุงเทพจับมือ4ธนาคารเมียนมาร์ ขยายเครือข่าย

        ธนาคารกรุงเทพ ขยายเครือข่ายในประเทศเมียนมาร์ จับมือ 4 ธนาคารเอกชนชั้นนำ เปิดให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้านักธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลที่ประสงค์โอนเงินไปยังเมียนมาร์ เสริมการให้บริการผ่านสำนักงานตัวแทนที่ธนาคารกรุงเทพได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์มากว่า 17 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 ส่งผลให้ปัจจุบันจำนวนเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพในเมียร์มาร์ประกอบด้วย สำนักงานผู้แทนในย่างกุ้ง 1 แห่ง ธนาคารของรัฐ 2 แห่ง และธนาคารเอกชนสัญชาติเมียนมาร์ 4 แห่ง ที่พร้อมให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงาน
        นางวัลลภา กลิ่นประทุม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพได้ขยายความร่วมมือกับธนาคารเอกชนชั้นนำของประเทศเมียนมาร์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย Asia Green Development Bank Ltd., Ayeyarwaddy Bank Ltd., Co-operative Bank Ltd. และ Kanbawza Bank Ltd. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของธนาคารในการทำธุรกรรมการค้า การลงทุน และการโอนเงินให้กับคู่ค้าในประเทศเมียนมาร์ โดยความร่วมมือกับธนาคารทั้ง 4 แห่งในครั้งนี้ ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพมีจำนวนธนาคารเครือข่ายในเมียนมาร์เพิ่มขึ้นเป็น 6 แห่ง จากเดิมที่มีธนาคารของรัฐบาล 2 แห่ง ได้แก่ Myanmar Foreign Trade Bank และ Myanmar Investment and Commercial Bank ซึ่งเป็นพันธมิตรอยู่ก่อนแล้ว
        ‘การขยายเครือข่ายธนาคารตัวแทนในเมียนมาร์ของธนาคารกรุงเทพเป็น 6 แห่งในครั้งนี้ จะช่วยเสริมการให้บริการผ่านสำนักงานผู้แทนที่ธนาคารกรุงเทพได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์มากว่า 17 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 ให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์และเครือข่ายที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศนี้ทำให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่มีธุรกิจในเมียนมาร์ หรือที่กำลังวางแผนเริ่มทำธุรกิจในเมียนมาร์ ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งความร่วมมือนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมรับกระแสความสนใจของนักลงทุนจากทั้งในภูมิภาคและทุกประเทศทั่วโลกที่ต้องการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ ตลอดจนความพร้อมในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2558 นี้’
        นางวัลลภา กล่าวเพิ่มเติมว่า นับต่อจากนี้ไปการโอนเงินจากไทยไปยังเมียนมาร์จะสะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ลูกค้าของสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศจีน ญี่ปุ่น รวมไปถึงทุกประเทศในอาเซียน ก็สามารถรับความสะดวกสบายในการโอนเงิน ซึ่งจะช่วยให้ทำการค้ากับคู่ค้าในเมียนมาร์ได้ง่ายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
         ธนาคารกรุงเทพ ยังคงดำเนินยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจในต่างประเทศโดยเน้นการขยายเครือข่ายตามการขยายธุรกิจของลูกค้า และนับตั้งแต่ธนาคารได้เปิดสาขาต่างประเทศแห่งแรกในฮ่องกงเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ธนาคารได้พัฒนาและขยายเครือข่ายสาขาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนมีความแข็งแกร่ง และมั่นคงอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของจีน โดยเครือข่ายสาขาต่างประเทศของธนาคารมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนลูกค้าที่ขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ซึ่งธนาคารกรุงเทพนับเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศและสำนักงานผู้แทนที่กว้างขวางถึง 26 แห่ง ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสำนักงานตัวแทนในเมียนมาร์

วิเคราะห์งบการเงิน
ระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ


ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง